Log ind for at se Sundhedsstatus

Nyheder

DANAVL P/S er godkendt som SPF-Transportør
DANAVL P/S er d. 14. december 2017 blevet godkendt som SPF-Transportør. DANAVL P/S overtager i forbindelse med organisationsændringer den hidtidige DanBred Int A/S godkendelse.
(15. december 2017)


PRRS-betegnelser ændres fra 2. januar 2018
Fra 2. januar 2018 ændres de hidtidige betegnelser for PRRS i SPF-systemet.
DK ændres til PRRS1 og Vac ændres til PRRS2.
Baggrunden er, at DK og Vac ikke siger noget om hvilken sygdom, der er tale om. Ved eksport af smågrise og avlsdyr kan det give anledning til misforståelser.
(15. december 2017)


TILMELDING TIL LEVERANDØRSERVICE
Her kan du tilmelde dine fremtidige betalinger til Sundhedsstyringen: KLIK HER - LeverandørService online tilmelding LeverandørService online tilmelding

Hvis du har flere CHR-nr. skal du bruge dit primære CHR-nr., som du finder på fakturaen over dit navn. 
Betalingerne klares nemt og automatisk og bliver betalt til tiden - hverken for tidligt eller for sent.
(15. august 2016) 


MFIA-testen kan bruges i Røde og Blå SPF-besætninger fra 24. oktober 2017
Laboratorium for Svinesygdomme har udviklet en ny analysemetode, som kaldes MFIA (Multiplex Fluoresence Immuno Assay). Fra 24. oktober 2017 har denne metode kunnet bruges til analyse for Ap2, Ap6, Ap12 og PRRS i SPF-besætninger. PRRS-testen kan skelne mellem de to PRRS-typer vi har i Danmark. Laboratoriesvaret overføres i lighed med andre svar automatisk til Sundhedsstyringens database. Metoden er godkendt til brug i både Blå og Røde SPF-besætninger, idet testen allerede har gennemgået det nødvendige kontrolforløb.
(27. oktober 2017)


Multiplex kan også bruges i Røde SPF-besætninger fra 1. september 2017
Fra 1. september 2017 kan DTU Veterinærinstituttets Multiplex-test anvendes til undersøgelser for Ap1, 2, 5, 6, 7, 10 og 12 i Røde SPF-besætninger. Testen har været anvendt i de Blå SPF-besætninger siden 1. februar 2017 med tilfredsstillende resultat. Multiplex er en ny analysemetode som DTU Veterinærinstituttet har udviklet til brug i SPF-systemet. Analysemetoden er sidestillet med de hidtil anvendte ELISA og CF-metoder. Laboratoriesvaret overføres i lighed med andre blodprøve-svar automatisk til Sundhedsstyringens database.
(1. september 2017)


Ændring af SPF-Ejeraftale og PRRS-aftale fra 1. oktober 2017
Fra d. 1. oktober 2017 ændres gældende SPF-Ejeraftaler og PRRS-aftaler, så en eventuel tvist ikke længere skal afgøres ved Voldgiftsret, men derimod ved Domstolene. Det drejer sig om pkt. 10 i SPF-Ejeraftalen og pkt. 12 i PRRS-aftalen.


Desuden er forskellige andre forhold også rettet til, så det svarer til de gældende forhold. Det drejer sig primært om grundlaget for erstatningsopgørelse.

For nytegnede aftaler gælder ændringerne fra i dag.
Den nye SPF-Ejeraftale og den nye PRRS-aftale kan ses herunder.

SPF-Ejeraftale

PRRS-aftale
(22. august 2017)


Planlæg besøgsrækkefølge

Her kan du planlægge din besøgsrækkefølge, hvis du skal besøge flere svinebesætninger samme dag.

Tast CHR-nummmeret, i den ønskede besøgsrækkefølge, på de besætninger som du ønsker at besøge.

Hvis en besætning er markeret med rød, kan den ikke besøges. Besøgsrækkefølgen kan ændres ved at trykke på "pil op", "pil ned" og "slet (X)".

Videoer om SPF systemet

Om os

Sundhedsstyringens opgaver er at styre og udvikle SPF-systemet samt at deklarere sundhedsstatus i alle svinebesætninger, herunder også salmonellaoplysninger.

Sundhedsstyringen er en enhed i SEGES.

Sundhedsstyringen løser opgaverne på rent fagligt grundlag, uafhængigt af kommercielle interesser i omsætning og transport af svin.

Sundhedsstyringen har indgået aftaler med svineproducenter, dyrlæger og SPF-Transportører om at følge fastlagte SPF-Sundhedsregler og SPF-Transportregler.

Sundhedsstyringen viser endvidere salmonellastatus og DANISH/QS-status for alle danske svinebesætninger. 


Medarbejdere

Bjørn Lorenzen

Afdelingsleder, svinefagdyrlæge, MBA

Ledelse, statusstyring og SPF-veterinærfaglige opgaver.

Poul Moesgaard Jensen

Seniordyrlæge

Statusstyring, sanerings-planer, SPF-veterinærfaglige opgaver, kursusvirksomhed i forbindelse med sundhedsstyringen.

Tina Sefsiek Hansen

Seniordyrlæge, svinefagdyrlæge

Statusstyring, sanerings-planer, SPF-veterinærfaglige opgaver

Hanne Holm

Koordinator

Daglig statusstyring og administrative opgaver i forbindelse med sundhedsstyringen.