Log ind for at se Sundhedsstatus

Nyheder

Multiplex kan også bruges i Røde SPF-besætninger fra 1. september 2017
Fra 1. september 2017 kan DTU Veterinærinstituttets Multiplex-test anvendes til undersøgelser for Ap1, 2, 5, 6, 7, 10 og 12 i Røde SPF-besætninger. Testen har været anvendt i de Blå SPF-besætninger siden 1. februar 2017 med tilfredsstillende resultat. Multiplex er en ny analysemetode som DTU Veterinærinstituttet har udviklet til brug i SPF-systemet. Analysemetoden er sidestillet med de hidtil anvendte ELISA og CF-metoder. Laboratoriesvaret overføres i lighed med andre blodprøve-svar automatisk til Sundhedsstyringens database.
(1. september 2017)


Ændring af SPF-Ejeraftale og PRRS-aftale fra 1. oktober 2017

Fra d. 1. oktober 2017 ændres gældende SPF-Ejeraftaler og PRRS-aftaler, så en eventuel tvist ikke længere skal afgøres ved Voldgiftsret, men derimod ved Domstolene. Det drejer sig om pkt. 10 i SPF-Ejeraftalen og pkt. 12 i PRRS-aftalen.

Desuden er forskellige andre forhold også rettet til, så det svarer til de gældende forhold. Det drejer sig primært om grundlaget for erstatningsopgørelse.

For nytegnede aftaler gælder ændringerne fra i dag.
Den nye SPF-Ejeraftale og den nye PRRS-aftale kan ses herunder.

SPF-Ejeraftale

PRRS-aftale
(22. august 2017)


PRRS beregnes på GIS-kort
PRRS-overlevelsen beregnes nu på GIS-kortet. Beregningen har som forudsætning, at der altid er en baggrundssmitte på 3%. Derfor er den maksimale årlige overlevelsessandsynlighed for PRRS 97%. Beregningen skelner ikke mellem de to PRRS-typer.

GIS-kort for et givent CHR-nummer kan for kr. 690,- bestilles hos Sundhedsstyringen på hh@spfsus.dk eller 3339 4854.

GIS-kortet beregner som hidtil også overlevelse for Mycoplasma og Ap2.
(21. juli 2017)


Karantænerumsinformation
Mange besætningsejere har efterspurgt mulighed for, at breve om karantænerumsinformation (frigivelser, betinget status i karantænerum, bekræftet smitte hos leverandør, forhøjet salmonellaindeks eller -niveau hos leverandør) sendes til både besætningsejer og driftsleder, eller kun til driftsleder, mens al anden post fortsat kun skal sendes til besætningsejer. Dette ønske har vi nu mulighed for at opfylde. Så send en mail til sundhedsstyringen@seges.dk og oplys dit CHR-nr. og hvilke mailadresser, du ønsker brevene om karantænerumsinformation sendt til. Eller ring til os på 3339 4854.
(8. juni 2017)


Røde SPF-besætninger får nu røde SPF-skilte
De røde SPF-besætninger får i den kommende tid røde statusskilte. De Blå SPF-besætninger fortsætter derimod med at have blå statusskilte. 
Sundhedsstyringen håber at denne logiske ændring vil blive godt modtaget af brugerne af SPF-systemet.
(8. juni 2017)


PED er nu listet på Zoosanitary Status
Flere lande efterspørger oplysninger om forekomst af Porcin Epidemisk Diarre, PED, i Danmark i forbindelse med import af dyr – især avlsdyr.

Sundhedsstyringen har nu aftalt med Fødevarestyrelsen, at PED kan fremgå af Zoosanitary Status som en svinesygdom.

Da PED ikke er listet af OIE og der ikke er en dansk lovgivning på området, så har Fødevarestyrelsen givet sygdommen en note ”Notification is pending” – dvs. indføring af anmeldepligt for PED i dansk lovgivning afventer næste revision i listebekendtgørelsen til Lov om Hold af Dyr.
(14. marts 2017)


Brug kun varmebehandlet spagnum som rodemateriale 

SEGES SPF-godkender fremover kun varmebehandlet spagnum som rodemateriale.

Gennem mange år har man anvendt ikke-varmebehandlet spagnum fra bestemte tørvemoser i Sverige som rodemateriale til pattegrise og fravænningsgrise. Der har gennem årene ikke været problemer med denne anvendelse, og spagnum fra disse områder har derfor været SPF-godkendt.

Imidlertid har vi i 2016 i flere besætninger set udbrud af aviær tuberkulose, der kan skyldes brugen af godkendte produkter med ikke-varmebehandlet spagnum.

SEGES har derfor øjeblikkeligt besluttet, at man fremover kun SPF-godkender varmebehandlet spagnum. Af DANISH Produkstandard fremgår at ”Spagnum, der anvendes til strøelse, skal være varmebehandlet eller godkendt af SPF”. Det vil sige vi nu generelt fraråder danske svineproducenter at anvende ikke varmebehandlet spagnum.
(15. feburar 2017)


Multiplex kan bruges i Blå SPF-besætninger fra 1. februar 2017
DTU-Veterinærinstituttet har udviklet en ny analysemetode, som kaldes Multiplex. Fra 1. februar 2017 kan denne metode bruges til analyse for de årlige statusblodprøver Ap2, 6 og 12 i Blå SPF-besætninger. Metoden kan også benyttes til at undersøge for Ap1, 5, 7, og 10 i Blå SPF-besætninger. Laboratoriesvaret overføres i lighed med andre svar automatisk til Sundhedsstyringens database. Metoden er endnu ikke godkendt til brug i Røde SPF-besætninger.
(24. januar 2017)


Nye regler fra 1. januar 2017

Reglerne for SPF-besætninger og PRRS-deklarerede konventionelle besætninger ændres fra 1. januar 2017. Specielt for de PRRS-deklarerede besætninger gælder, at de der er negative nu hedder ”PRRS-dekl. (Negativ)”.

For SPF-besætningerne kan du læse mere her


Scandi Livestock ny SPF-Transportør
SPF-Sundhedsstyringen har godkendt Scandi Livestock, Venusvej 7, 6000 Kolding som SPF-Transportør den 14. december 2016. Dermed er der nu i alt 7 godkendte SPF-Transportører. 
(15. december 2016)


TILMELDING TIL LEVERANDØRSERVICE
Her kan du tilmelde dine fremtidige betalinger til SPF-Sundhedsstyringen: KLIK HER - LeverandørService online tilmelding LeverandørService online tilmelding
Hvis du har flere CHR-nr. skal du bruge dit primære CHR-nr., som du finder på fakturaen over dit navn. 
Betalingerne klares nemt og automatisk og bliver betalt til tiden - hverken for tidligt eller for sent.
(15. august 2016)


Zoosanitær status – nu frit tilgængelig

Ved salg af svin fra Danmark til udlandet er SPF-status en vigtig faktor.
Derudover er det vigtigt at kunne dokumentere, at Danmark er fri for en lang række betydende svinesygdomme som f.eks. Mund og Klovsyge og Svinepest.
Som en del af projekt ”SPF-servicetjek”, hvor SPF-systemet gås efter i sømmene, er det besluttet, at Danmarks officielle sundhedsstatus skal fremgå af www.spfsus.dk .
Disse oplysninger ligger nu frit tilgængelige under ”Generel info” og ”Besætninger” -> fanebladet  nederst til venstre ”Zoosanitary status”.
Oversigten er udarbejdet i samråd med Fødevarestyrelsen, der tidligere viste disse oplysninger i oversigtsform.
SPF-Sundhedsstyringen håber, at dette kan være med til at gøre det lettere at dokumentere svinenes sundhedsstatus og styrke tiltroen til det høje veterinære stade i Danmark.
(4. september 2017)


SPF-vogne med UVC-luftrensningssystem og HEPA-filter er sidestillede

Der findes i dag to typer af godkendte ventilationssystemer i SPF-vogne.
Det ene er det klassiske HEPA-filter som er opbygget med et forfilter til at filtrere de større partikler fra og derefter et absolutfilter, der filtrerer bakterier og virus fra.
Det andet system er baseret på en kombination af for-filter og UV-belysning – såkaldt UVC, hvor for-filteret fjerner de større partiker og UVC-lyset derefter dræber bakterier og virus i indsugningsluften.
UVC-systemet er godkendt af VSP’s sektorbestyrelse i marts 2015. De to systemer er således sidestillede i SPF-systemet. 

 


Planlæg besøgsrækkefølge

Her kan du planlægge din besøgsrækkefølge, hvis du skal besøge flere svinebesætninger samme dag.

Tast CHR-nummmeret, i den ønskede besøgsrækkefølge, på de besætninger som du ønsker at besøge.

Hvis en besætning er markeret med rød, kan den ikke besøges. Besøgsrækkefølgen kan ændres ved at trykke på "pil op", "pil ned" og "slet (X)".

Videoer om SPF systemet

Om os

Sundhedsstyringen - i daglig tale SuS.

Sundhedsstyringens opgaver er at styre og udvikle SPF-systemet samt at deklarere sundhedsstatus i alle svinebesætninger, herunder også salmonellaoplysninger.

Sundhedsstyringen er en enhed i SEGES.

Sundhedsstyringen løser opgaverne på rent fagligt grundlag, uafhængigt af kommercielle interesser i omsætning og transport af svin.

Sundhedsstyringen har indgået aftaler med svineproducenter, dyrlæger og SPF-Transportører om at følge fastlagte SPF-Sundhedsregler og SPF-Transportregler.

Sundhedsstyringen viser endvidere salmonellastatus og DANISH/QS-status for alle danske svinebesætninger. 


Medarbejdere

Bjørn Lorenzen

Afdelingsleder, svinefagdyrlæge, MBA

Ledelse, statusstyring og SPF-veterinærfaglige opgaver.

Poul Moesgaard Jensen

Seniordyrlæge

Statusstyring, sanerings-planer, SPF-veterinærfaglige opgaver, kursusvirksomhed i forbindelse med sundhedsstyringen.

Tina Sefsiek Hansen

Seniordyrlæge, svinefagdyrlæge

Statusstyring, sanerings-planer, SPF-veterinærfaglige opgaver

Hanne Holm

Koordinator

Daglig statusstyring og administrative opgaver i forbindelse med sundhedsstyringen.