Log ind for at se Sundhedsstatus

Nyheder

Hatting A/S er godkendt som SPF-Transportør

Pr. 5. juli 2024 er Hatting A/S nu endelig godkendt som SPF-Transportør.
(5. juli 2024)


Opdaterede regelsæt

Den 17. april 2024 er der lagt reviderede versioner af SPF-sundhedsreglerne, SPF-Transportreglerne og PRRS-reglerne på hjemmesiden. Der er udelukkende foretaget redaktionelle ændringer, herunder figurer med opdateret layout.
Samtidig er regelsættene nu tilgængelige på engelsk.
(19. april 2024)Hatting A/S har d. 5. januar 2024 fået status som SPF-Transportør(P) og således nu er i prøveperioden.
(5. januar 2024)


SPF-Sundhedsregler, SPF-transportregler og PRRS-regler gældende fra 2. januar 2024:

SPF-Sundhedsreglerne, SPF-transportreglerne og PRRS-reglerne er blevet revideret efter drøftelse i SPF-Brugerudvalget og vedtagelse i Bestyrelsen for Landbrug & Fødevarer Sektor Gris. Regelændringerne træder i kraft 2. januar 2024, og de reviderede regelsæt er nu tilgængelige her på siden. 

Bemærk at regelsættene dateret 3. januar 2022 fortsat er gældende til og med 1. januar 2024.

De reviderede regelsæt har følgende ændringer:
- Der er nu mulighed for delvis Sus-samdrift mellem besætninger med rød SPF-status med samme sundhedsstatus. Det var tidligere kun muligt med forskellig sundhedsstatus. 
- Der stilles fremover krav om at en besætning skal kunne opnå offentlig PRRS-sundhedsstatus, før den kan tildeles SPF-status eller PRRS-deklaration i regi af SPF-systemet. 
- Dato for besætningens oprettelse fremgår ikke længere af sundhedsdeklarationen
- En besætning med rød SPF-status der står tom, skifter nu ikke længere status til Under godkendelse til rød SPF, men får i stedet betinget status.
- Det er uddybet hvorledes transportrækkefølgen skal håndteres ved besætninger med saneringsstatus

Det er markeret i regelsættene, hvor der er sket ændringer fra tidligere versioner af reglerne.
Derudover er der foretaget enkelte redaktionelle ændringer.


Nyt sikkerhedsniveau: PRRS-dekl. under totalsanering

Til API- og mailmodtagere fra SPF-Sund.

Vi har i vores IT-system nu oprettet et nyt sikkerhedsniveau, der hedder ”PRRS-dekl., under totalsanering”. ”PRRS-dekl., under totalsanering” er sammenligneligt med SPF, under totalsanering men gældende for PRRS-dekl. besætninger.

Sikkerhedsniveauet har været i PRRS-reglerne i lang tid, men først nu har vi rent teknisk haft brug for det. Vi har oprettet sikkerhedsniveauet på baggrund af de mange nye besætninger med PRRS-dekl., som i høj grad benytter sig af totalsanering. 

Det tages i brug onsdag den 25. oktober 2023 ca. kl. 20. Dvs. fra den 26. oktober 2023 kan I modtage besætninger med sikkerhedsniveauet PRRS-dekl., under totalsanering i API, mails mv. 

Hvis I oplever problemer eller har spørgsmål med dette, kan I som altid kontakte os. 
(19. oktober 2023)


SPF-godkendelse af 5 svenske producenter af strøelse suspenderet

SPF-sund har på baggrund af fund af Afrikansk svinepest i Sverige vurderet, at det er nødvendigt at suspendere SPF-godkendelsen af 5 svenske producenter af strøelse til SPF-besætninger. 
Suspenderingen beror på, at produktion af strøelse ikke foregår i et helt lukket system, og vi vurderer derfor, at der kan være risiko for smitteoverførsel. 
(29. september 2023)


GIS-kort bestilles hos SPF-Sund

GIS-kort viser oversigt over svinebesætninger indenfor 5 km. Kortet beregner besætningens årlige smitterisiko for Myc, Ap2 og PRRS, og er et godt beslutningsstøtteværktøj for svineproducenter og dyrlæger.

Et GIS-kort koster 1022,00 kr. + moms og bestilles på sundhedsstyringen@lf.dk pr. 1. januar 2024.
(23. maj 2024)


Planlæg besøgsrækkefølge

Her kan du planlægge din besøgsrækkefølge, hvis du skal besøge flere svinebesætninger samme dag.

Tast CHR-nummmeret, i den ønskede besøgsrækkefølge, på de besætninger som du ønsker at besøge.

Hvis en besætning er markeret med rød, kan den ikke besøges. Besøgsrækkefølgen kan ændres ved at trykke på "pil op", "pil ned" og "slet (X)".

Videoer om SPF systemet

Om os

SPF-Sunds opgaver er at styre og udvikle SPF-systemet samt at deklarere sundhedsstatus i alle svinebesætninger, herunder også salmonellaoplysninger.

SPF-Sund er en del af Landbrug & Fødevarer.

SPF-Sund løser opgaverne på rent fagligt grundlag, uafhængigt af kommercielle interesser i omsætning og transport af svin.

SPF-Sund har indgået aftaler med svineproducenter, dyrlæger og SPF-Transportører om at følge fastlagte SPF-Sundhedsregler og SPF-Transportregler.

SPF-Sund viser endvidere salmonellastatus og DANISH/QS-status for alle danske svinebesætninger. 


Medarbejdere

Sundhedsstyringen

Del af afdelingen SPF-Sund

Anette Grodt Jessen

Seniordyrlæge

Sundhedskontrol, Rød SPF, Kejsersnit

Sundhedskontrollen

Del af afdelingen SPF-Sund

Anne Bak Pedersen

Seniorkonsulent

Statusstyring, Administrative opgaver

Bjørn Lorenzen

Chefkonsulent

PRRS-reduktion og sanering, Foredrag, Godkendelse af SPF-produkter

Charlotte Johannessen

Seniordyrlæge, svinefagdyrlæge

Statusstyring, Sundhedskontrol, Rød SPF, Saneringsplaner, SPF-veterinærfaglige opgaver

Helene Bøgelund

Koordinator

Besøgsplanlægning, Fakturering, Rød SPF

Jane Rasmussen

Seniordyrlæge, svinefagdyrlæge

Ornestationer, Sundhedskontrol, Sundhedsrådgivning, Rød SPF, SPF-fluer

Jessie Mikkelsen

Seniordyrlæge

Statusstyring, Saneringsplaner, SPF-veterinærfaglige opgaver

Jørgen Møller

Veterinærtekniker

Sundhedskontrol, Rød SPF, Kejsersnit, Vognkontrol

Karina Nymark

Seniordyrlæge

Sundhedskontrol, Sundhedsrådgivning, Rød SPF, SPF-Fluer

Kjeld Dahl Winther

Seniordyrlæge

Sundhedskontrol, Rød SPF, Sundhedsrådgivning, Saneringsplaner

Lene Kildahl Sørensen

Koordinator

Besøgsplanlægning, Fakturering, Rød SPF

Maiken Wellejus Albertsen

Dyrlæge

Sundhedskontrol, Statusstyring, Saneringsplaner, SPF-veterinærfaglige opgaver

Marianne Munk Holler

Teamleder, Dyrlæge

Ledelse, Sundhedskontrol, Rød SPF, Ornestationer, SPF-veterinærfaglige opgaver

Marie Fisker Kristensen

Studentermedhjælper

Administrative opgaver

Mathilde Tordrup Bach

Studentermedhjælper

Administrative opgaver

Nicoline Szymanski Vermundsen

Studentermedhjælper

Administrative opgaver

Peter Arendt Nielsen

Seniordyrlæge

Sundhedskontrol, Rød SPF, Saneringsplaner, SPF-vogne, SPF-spåner, Rengøring og desinfektion

Sara Dalsgaard

Afdelingsleder, SPF-sundhedschef

Ledelse, SPF-veterinærfaglige opgaver

Sara Holm

Konsulent

Statusstyring, Sundhedskontrol

Susanne Dahl Kjærgaard

Teamleder, Seniordyrlæge

Ledelse, Statusstyring, SPF-veterinærfaglige opgaver

Tina Bach Nielsen

Konsulent

Statusstyring

Tina Sefsiek Hansen

Seniordyrlæge, svinefagdyrlæge

Statusstyring, Saneringsplaner, SPF-veterinærfaglige opgaver

Trine Femhøj

Veterinærtekniker

Sundhedskontrol, Rød SPF, Kejsersnit

Ulla Brøndum Østergaard

Dyrlæge

Sundhedskontrol, Rød SPF