Log ind for at se Sundhedsstatus

Nyheder

Årlig undersøgelse for Ap1, 5, 7 og 10 udsættes

De årlige blodprøver for Ap1, 5, 7 og 10 i Røde SPF-besætninger skulle planmæssigt tages i april 2023. 
DTU har hidtil forestået analyserne, men de har indstillet deres veterinære virksomhed.
En alternativ serologisk analyse er desværre endnu ikke i drift.
I den mellemliggende periode vil de Røde SPF-besætninger kun blive kontrolleret klinisk for tegn på Ap1, 5, 7 og 10 og ved mistanke vil relevant organmateriale blive indsendt og analyseret ved dyrkning.


GIS-kort bestilles hos SPF-Sund

GIS-kort viser oversigt over svinebesætninger indenfor 5 km. Kortet beregner besætningens årlige smitterisiko for Myc, Ap2 og PRRS, og er et godt beslutningsstøtteværktøj for svineproducenter og dyrlæger.

Et GIS-kort koster 983,00 kr. + moms og bestilles på sundhedsstyringen@lf.dk pr. 1. august 2022.
(23. marts 2023)


Ap5-undersøgelser i Rød SPF udsættes

Den halvårlige undersøgelse for Ap5, der planmæssigt skal foretages i oktober 2022, udsættes indtil videre.
DTU har hidtil forestået analyserne, men de har indstillet deres veterinære virksomhed.
En alternativ serologisk analyse er endnu ikke i drift. Indtil en sådan foreligger, vil de Røde SPF-besætninger fortsat blive kontrolleret klinisk for tegn på Ap 5, og ved mistanke vil relevant organmateriale blive indsendt og analyseret ved dyrkning.
(30-09-2022)


SSI er nu SPF-godkendt til PRRS-analyser

Statens SerumInstitut er godkendt til, at analysere blodprøver til brug i SPF-systemet for antistof mod PRRS med Idexx X3 PRRS ELISA. SSI har i forvejen SPF-godkendelse til, at IPT-analysen kan bruges til at skelne mellem PRRS1 og PRRS2.
(09-09-2022)


Planlæg besøgsrækkefølge

Her kan du planlægge din besøgsrækkefølge, hvis du skal besøge flere svinebesætninger samme dag.

Tast CHR-nummmeret, i den ønskede besøgsrækkefølge, på de besætninger som du ønsker at besøge.

Hvis en besætning er markeret med rød, kan den ikke besøges. Besøgsrækkefølgen kan ændres ved at trykke på "pil op", "pil ned" og "slet (X)".

Videoer om SPF systemet

Om os

SPF-Sunds opgaver er at styre og udvikle SPF-systemet samt at deklarere sundhedsstatus i alle svinebesætninger, herunder også salmonellaoplysninger.

SPF-Sund er en del af Landbrug & Fødevarer.

SPF-Sund løser opgaverne på rent fagligt grundlag, uafhængigt af kommercielle interesser i omsætning og transport af svin.

SPF-Sund har indgået aftaler med svineproducenter, dyrlæger og SPF-Transportører om at følge fastlagte SPF-Sundhedsregler og SPF-Transportregler.

SPF-Sund viser endvidere salmonellastatus og DANISH/QS-status for alle danske svinebesætninger. 


Medarbejdere

Susanne Dahl Kjærgaard

Teamleder, Seniordyrlæge

Statusstyring, SPF-veterinærfaglige opgaver, ledelse

Tina Sefsiek Hansen

Seniordyrlæge, svinefagdyrlæge

Statusstyring, Saneringsplaner, SPF-veterinærfaglige opgaver

Hanne Holm

Koordinator

Daglig statusstyring og administrative opgaver

Marie Søgaard Jensen

Dyrlæge

Statusstyring, Saneringsplaner, SPF-veterinærfaglige opgaver

Anne Bak Pedersen

Seniorkonsulent

Statusstyring, Administrative opgaver

Jessie Mikkelsen

Seniordyrlæge

Statusstyring, Saneringsplaner, SPF-veterinærfaglige opgaver

Mathilde Tordrup Bach

Studentermedhjælper

Administrative opgaver

Marie Fisker Kristensen

Studentermedhjælper

Administrative opgaver

Nicoline Szymanski Vermundsen

Studentermedhjælper

Administrative opgaver