Log ind for at se Sundhedsstatus

Nyheder

Ap5-undersøgelser i Rød SPF udsættes

Den halvårlige undersøgelse for Ap5, der planmæssigt skal foretages i oktober 2022, udsættes indtil videre.
DTU har hidtil forestået analyserne, men de har indstillet deres veterinære virksomhed.
En alternativ serologisk analyse er endnu ikke i drift. Indtil en sådan foreligger, vil de Røde SPF-besætninger fortsat blive kontrolleret klinisk for tegn på Ap 5, og ved mistanke vil relevant organmateriale blive indsendt og analyseret ved dyrkning.
(30-09-2022)


SSI er nu SPF-godkendt til PRRS-analyser

Statens SerumInstitut er godkendt til, at analysere blodprøver til brug i SPF-systemet for antistof mod PRRS med Idexx X3 PRRS ELISA. SSI har i forvejen SPF-godkendelse til, at IPT-analysen kan bruges til at skelne mellem PRRS1 og PRRS2.
(09-09-2022)


Nye analyser til afklaring af enkeltreagenter for AP2, Ap6 og Ap12.


Veterinært Laboratorium, Kjellerup L&F har siden DTU i oktober 2021 meddelte, at de ikke længere udfører veterinær diagnostik, arbejdet på at indkøre test til afklaring af enkeltreagenter for Ap2, Ap6 og Ap12. 

Fra mandag den 9. maj 2022 kan Veterinært Laboratorium, Kjellerup L&F afklare enkeltreagenter for Ap2, Ap6 og Ap12 i henholdsvis:

Ap2 ELISA, Swinecheck APP2, Biovet. 
Ap6 ELISA, Swinecheck APP6, Biovet
Ap12 ELISA, Swinecheck APP12, Biovet

Analyserne er godkendt af SPF-Sund til dette formål.

Analyserne anvendes udelukkende på laboratoriets indikation til afklaring af enkeltreagenter i henhold til SPF-Sunds regler. Analyserne kan derfor ikke bestilles af praktiserende dyrlæger, og de vil heller ikke fremgå af laboratoriets analyseliste. Analysen udføres uden ekstraomkostninger. Som udgangspunkt vil analyserne blive kørt 1 gang om ugen. Hvis det giver problemer, er I velkommen til at kontakte Veterinært Laboratorium, Kjellerup L&F.
(6. maj 2022)

Årlig undersøgelse for Ap1, 5, 7 og 10 udsættes

De årlige blodprøver for Ap1, 5, 7 og 10 i Røde SPF-besætninger skulle planmæssigt tages i april 2022. 
DTU har hidtil forestået analyserne, men de har indstillet deres veterinære virksomhed.
En alternativ serologisk analyse kan tidligst være i drift i efteråret 2022.
I den mellemliggende periode vil de Røde SPF-besætninger kun blive kontrolleret klinisk for tegn på Ap1, 5, 7 og 10 og ved mistanke vil relevant organmateriale blive indsendt og analyseret ved dyrkning.
(7. marts 2022)

GIS-kort bestilles hos SPF-Sund

GIS-kort viser oversigt over svinebesætninger indenfor 5 km. Kortet beregner besætningens årlige smitterisiko for Myc, Ap2 og PRRS, og er et godt beslutningsstøtteværktøj for svineproducenter og dyrlæger.

Et GIS-kort koster 930,00 kr. + moms og bestilles på sundhedsstyringen@lf.dk
(2. februar 2022)


SPF-systemet er nu organiseret i SPF-Sund

Du kan læse mere om den nye organisering HER

(3. januar 2022)


PRRS IPT og Ap-typning på SSI

IPT-test for PRRS
SSI udbyder en PRRS IPT-test, og det er samme test som den CfD, DTU anvendte. Testen kan anvendes til at typebestemme prøver, hvor MFIA-analysesvaret er i gråzonen (Ratio 0,0) for de besætninger, som er positive for enten PRRS1 eller PRRS2.

IPT-testen er dog ikke godkendt til at blive brugt til statusblodprøver.

Til afklaring af enkeltreagenter i PRRS-negative besætninger, vil Idexx fortsat blive benyttet.

Ap-typebestemmelse
Ap-typebestemmelse på dyrkning af Ap-bakterier fra Laboratorium for Svinesygdomme vil i fremtiden blive foretaget på SSI ved helgenomsekventering.

(06. december 2021)


Analyse for PRRS-virus ved PCR: Nyt værktøj til at rapportere udtagning af PRRS-prøver

Når der udtages prøver til undersøgelse for PRRS-virus i en besætning, skal det ske med indberetning på svineproduktion.dk. Formularen til indrapportering ligger under ”Services” på svineproduktion.dk: https://svineproduktion.dk/services/prrs_observationsliste.

(15. juni 2020)


Planlæg besøgsrækkefølge

Her kan du planlægge din besøgsrækkefølge, hvis du skal besøge flere svinebesætninger samme dag.

Tast CHR-nummmeret, i den ønskede besøgsrækkefølge, på de besætninger som du ønsker at besøge.

Hvis en besætning er markeret med rød, kan den ikke besøges. Besøgsrækkefølgen kan ændres ved at trykke på "pil op", "pil ned" og "slet (X)".

Videoer om SPF systemet

Om os

SPF-Sunds opgaver er at styre og udvikle SPF-systemet samt at deklarere sundhedsstatus i alle svinebesætninger, herunder også salmonellaoplysninger.

SPF-Sund er en del af Landbrug & Fødevarer.

SPF-Sund løser opgaverne på rent fagligt grundlag, uafhængigt af kommercielle interesser i omsætning og transport af svin.

SPF-Sund har indgået aftaler med svineproducenter, dyrlæger og SPF-Transportører om at følge fastlagte SPF-Sundhedsregler og SPF-Transportregler.

SPF-Sund viser endvidere salmonellastatus og DANISH/QS-status for alle danske svinebesætninger.