Logowanie w celu wyświetlenia danych dotyczących stan zdrowia

Aktualności

RaaTec AB approved producer of heat treated sphagnum 

RaaTec AB in Sweden is approved for production of heat treated sphagnum = peat moss for use in SPF herds. Production site is Mörarp with approval number 30.
(3rd. July 2020)

Planowanie kolejności wizyt

W tym miejscu możesz określić kolejność swoich wizyt w przypadku gdy w tym samym dniu musisz odwiedzić więcej niż jedną hodowlę świń.

Wpisz w żądanej kolejności numery CHR hodowli, które chcesz odwiedzić.

Wizyta nie jest możliwa w przypadku hodowli oznaczonych czerwonym kolorem. Kolejność wizyt można zmienić za pomocą przycisków „strzałki w górę”, „strzałki w dół” oraz „usunięcia (X)”

-

Filmy dotyczące systemu SPF

O firmie

Zadaniem Health Status Management jest kontrolowanie i rozwijanie systemu SPF, a także określanie stanu zdrowia wszystkich hodowli świń, w tym także podawanie informacji na temat występowania bakterii salmonella.

Health Status Management to jednostka z siedzibą w SEGES.

Health Status Management zajmuje się czysto profesjonalną realizacją zadań związanych z przewożeniem i transportem świń, w których nie ma żadnego interesu natury komercyjnej.

Health Status Management dokonała uzgodnień z producentami świń, lekarzami weterynarii oraz przewoźnikami objętymi systemem SPF, ustanawiając zasady SPF dotyczące ochrony zdrowia i przewożenia świń.

W przypadku wszystkich hodowli prowadzonych na terenie Danii Health Status Management dodatkowo określa status w zakresie występowania bakterii Salmonella, a także status DANISH/QS.

Pracownicy

Bjørn Lorenzen

Kierownik Zakładu/lekarz weterynarii

Kierownictwo, zarządzanie statusami oraz zadania objęte systemem SPF, związane z opieką weterynaryjną

Poul Moesgaard Jensen

Starszy lekarz weterynarii

Zarządzanie statusami, plany dotyczące ponownego zakładania hodowli, zadania objęte systemem SPF, związane z opieką weterynaryjną, działania na rzecz działu odpowiedzialnego za ochronę zdrowia

Tina Sefsiek Hansen

Starszy lekarz weterynarii

Zarządzanie statusami, plany dotyczące ponownego zakładania hodowli, zadania objęte systemem SPF, związane z opieką weterynaryjną

Hanne Holm

Koordynator

Codzienne określanie stanu zdrowia i zadania administracyjne, związane z działem odpowiedzialnym za ochronę zdrowia